ประจำวันที่ 14 มกราคม 2559
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 12:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 15 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 มกราคม 2559
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ