82
43
23
148
79
49
49
177
72
50
57
179
39
38
36
113
20
19
13
52
14
9
4
27
13
18
9
40
12
7
7
26
12
2
2
16
11
11
17
39
 
โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 12 มกราคม 2559 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 13 มกราคม 2559 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 14 มกราคม 2559 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 15 มกราคม 2559 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 16 มกราคม 2559 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 17 มกราคม 2559
เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
08.30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
08.30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
อุทยานสวรรค์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี
อุทยานสวรรค์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานสวรรค์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 5  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตราด
อุทยานสวรรค์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 7  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์
อุทยานสวรรค์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 8  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
อุทยานสวรรค์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 9  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี
อุทยานสวรรค์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 11  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
อุทยานสวรรค์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 13  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
อุทยานสวรรค์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 14  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อุทยานสวรรค์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 15  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร
อุทยานสวรรค์
08:30 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 17  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
อุทยานสวรรค์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 19  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตราด
อุทยานสวรรค์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 20  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
อุทยานสวรรค์
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 21  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร
อุทยานสวรรค์
09:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1)  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด ชาย พิการแขน ขา F45-46  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 กรีฑา - กระโดดสูง หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - กลุ่มคนแคระ ชายเดี่ยว SS6  พบกันหมด ครั้งที่ 2  คู่ที่ 5  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6  พบกันหมด ครั้งที่ 2  คู่ที่ 6  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี 2
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ SL3/SL4/SU5  พบกันหมด ครั้งที่ 2  คู่ที่ 13  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ SL3/SL4/SU5  พบกันหมด ครั้งที่ 2  คู่ที่ 14  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ 2
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 2  คู่ที่ 16  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 2  คู่ที่ 17  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 20  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 21  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 24  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 27  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 28  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่ SL3/SL4/SU5  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - กลุ่มคนแคระ ชายเดี่ยว SS6  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงยิมเนเซี่ยมแบดมินตัน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 232  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
โรงยิมส์ชอนตะวัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 56  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบคัดเลือก  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2  รอบคัดเลือก  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP ปืนสั้นเป้าล้มลุก10ม. SH1 ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. ประเภททีม SH2  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2  รอบรองชนะเลิศ  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2  รอบรองชนะเลิศ  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสาม  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสาม  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสาม  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสาม  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสาม  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสาม  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสอง  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสาม  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสี่  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสี่  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบสี่  
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6
09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี 3
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:10 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
09:15 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 23  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี
อุทยานสวรรค์
09:15 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 24  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
อุทยานสวรรค์
09:15 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 25  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา
อุทยานสวรรค์
09:15 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 27  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิจิตร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตราด
อุทยานสวรรค์
09:15 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 29  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
อุทยานสวรรค์
09:15 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 30  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์
อุทยานสวรรค์
09:15 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 31  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี
อุทยานสวรรค์
09:15 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 33  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
อุทยานสวรรค์
09:15 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 35  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์
อุทยานสวรรค์
09:15 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 36  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อุทยานสวรรค์
09:15 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 37  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ
อุทยานสวรรค์
09:15 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 39  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
อุทยานสวรรค์
09:15 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 41  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี
อุทยานสวรรค์
09:15 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 42  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตราด  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
อุทยานสวรรค์
09:15 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 43  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร
อุทยานสวรรค์
09:20 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:30 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:40 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 57  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:50 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
10:00 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 233  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
โรงยิมส์ชอนตะวัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย  รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 234  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์
โรงยิมส์ชอนตะวัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
10:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบชิงที่ 3  
โรงยิมส์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
10:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 45  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
อุทยานสวรรค์
10:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 46  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อุทยานสวรรค์
10:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 47  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิจิตร
อุทยานสวรรค์
10:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 48  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์
อุทยานสวรรค์
10:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 49  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี
อุทยานสวรรค์
10:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 50  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี
อุทยานสวรรค์
10:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 51  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์
อุทยานสวรรค์
10:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 52  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี
อุทยานสวรรค์
10:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 53  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
อุทยานสวรรค์
10:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 54  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตราด
อุทยานสวรรค์
10:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 55  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
อุทยานสวรรค์
10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี 2
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี 2
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
10:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบชิงอันดับ 1  คู่ที่ 41  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร  vs  สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10:20 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางสมองT38  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสาม  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสาม  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสาม  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสาม  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
10:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 58  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
10:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT2  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
10:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT9-TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
10:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 16  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
10:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT7  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 17  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบรี
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
11.00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 235  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงยิมส์ชอนตะวัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 236  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
โรงยิมส์ชอนตะวัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
11:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมส์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
11:00 โกลบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมส์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 20  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT3  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 21  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT8  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT5  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี 2
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
11:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบชิงอันดับ 1  คู่ที่ 42  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT5  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 25  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
11:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT2-TT3  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 24  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี 2
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
11:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบรี
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
11:30 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT2-TT3  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 27  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 237  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงยิมส์ชอนตะวัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
12:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 56  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา
อุทยานสวรรค์
12:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 58  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี
อุทยานสวรรค์
12:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 60  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
อุทยานสวรรค์
12:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 62  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา
อุทยานสวรรค์
12:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 64  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์
อุทยานสวรรค์
12:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 66  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานสวรรค์
12:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบชิงอันดับ 1  คู่ที่ 43  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
13:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 68  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานสวรรค์
13:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 69  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตราด  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี
อุทยานสวรรค์
13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 70  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี
อุทยานสวรรค์
13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 71  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
อุทยานสวรรค์
13:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 72  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี
อุทยานสวรรค์
13:00 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 73  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์
อุทยานสวรรค์
13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 74  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี
อุทยานสวรรค์
13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 75  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตราด
อุทยานสวรรค์
13:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบชิงอันดับ 1  คู่ที่ 44  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14:45 เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี
อุทยานสวรรค์
14:45 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
อุทยานสวรรค์
14:45 เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์
อุทยานสวรรค์
14:45 เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี
อุทยานสวรรค์
15:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12  
สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐม
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
15:00 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอลลานกีฬาอุทยานสวรรค์